Besiktus > Privatperson

Privatperson

Har du köpt en ny bostad? Ska du renovera i din befintliga bostad?

Fullfölj din plikt som köpare Som köpare av en bostad har du något som kallas för undersökningsplikt. Detta innebär att det är din förpliktelse att hitta fel och brister i bostaden innan du ingår ett köpeavtal. Då kan det vara väldigt klokt att skaffa professionell samt opartisk hjälp med att kontrollera bostadens skick. En besiktning är viktig vid både köp av hus och bostadsrätter. Vi rekommenderar att du besiktar bostaden innan kontraktsskrivning, då kan du enkelt dra dig ur köpet, be säljaren åtgärda bristerna eller förhandla om priset.

Läs mer om Privatperson på företagets hemsida

Besiktus
Hemsida: www.besiktus.se

Besiktus

Vi på Besiktus är ett oberoende besiktningsföretag som erbjuder omsorgsfulla samt professionella entreprenadbesiktningar i framför allt Storstockholm, men även runt om Nynäshamn, Trosa, Södertälje och Uppsala.

Idag är vi ett mindre företag, grundat och beläget på Kungsholmen i Stockholm, med breda funktioner som utför objektiva samt opartiska besiktningsuppdrag i enlighet med gällande bygg- och branschregler. Vi erbjuder ett stort antal besiktningstyper som motsvarar just dina behov. Det ska vara enkelt och smidigt att boka en besiktningsman, tycker vi på Besiktus.

Med våra 15 år i branschen besiktar vi fastigheter, nyproducerade bostäder samt kommersiella och offentliga lokaler. Vi är välutbildade, sakkunniga och innehar gedigen kunskap med en massiv erfarenhet från byggsektorn. Vi på Besiktus är inte bara kompetenta, vi har också ett öga för konst och konstruktion.

Vi genomgår dessutom ideligen ett flertal kompetenshöjande utbildningar, kurser och symposium anordnade av ansvariga branschorganisationer. Detta innebär att vi oavbrutet strävar efter att öka den kunskap och erfarenhet vi redan besitter.

Besiktningsbranschen har tyvärr blivit allt mer oaktsam, vilket givetvis inte går ihop med yrket som besiktningsman då aktsamhet är av ytterst angelägenhet. Att få en bristfällig besiktning är orättvist och kan även resultera i förödande men framför allt kostsamma konsekvenser. Därför fokuserar vi på Besiktus inte på företagets storlek utan snarare på vad du som kund tillhandahåller i form av kvalité. Att du som kund känner dig trygg och obekymrad är viktigt för oss.