Nordic Roofing AB > Produkter för takisolering

Produkter för takisolering

Nordic Roofing AB är leverantör av produkter för takisolering.


Takboard:
Takboard är mycket hård och är tillverkad av stenull. Den är fukt- och vattenavvisande. Skivan är brandsäker och lämpar sig ypperligt för värmeisolering och har hög lastupptagningsförmåga. Den här skivan används som enskiktsisolering, eller som översta skickt, i en flerskiktslösning. Boarden används som underlag vid applicering av takpapp, takdukar samt takfolie.


Takunderskiva:
Underskivan används vid flerskiktslösning, tillsammans med takboard. För värmeisolering av låglutande tak. Produkten är brandsäker och fukt- och vattenavvisande.

Läs mer om Produkter för takisolering på företagets hemsida

Nordic Roofing AB
Hemsida: www.nordicroofing.se

Nordic Roofing AB

Nordic Roofing AB är en leverantör med försäljning av tätskikt för tak, takisolering, takdukar mm. Vi utför till viss del även takarbeten såsom takunderhåll och takbesiktning.

Vår filosofi är: Tätt i alla led! Det betyder helt enkelt att vi alltid kombinerar det bästa materialet med de kunnigaste hantverkarna och med noggrann uppföljning.

I vår leverantör Esha har vi, efter en gedigen urvalsprocess, hittat en affärspartner med rätt kvalitetsmedvetande. Det gäller inte enbart produkter, forskning och utveckling, utan även avseende miljöperspektivet. Samtliga produkter är framtagna med miljöaspekten i centrum.

Vi har ett bestämt mål med våra takarbeten. Din investering skall bli lönsam genom lägre underhållskostnader under takets hela livslängd.

Asfaltmattor, Besiktning, Mineralullsisolering, Plåttak, Takarbeten, Takbesiktning, Takdukar, Takisolering, Takpapp, Taksäkerhet, Takunderhåll, Tegeltak, Tätskikt, Tätskikt för tak,