HL-Fasader AB > Profilsystem

Profilsystem

Profilsystem från HL-Fasader. Partierna är tillverkade av rektangulära och kvadratiska hålprofiler av stål, sammanfogade genom svetsning.

Rostfria profiler kan erhållas i borstat eller slipat utförande. Företaget kan erbjuda typgodkända partier i brandkrav upp till EI60. Detta gäller även för partier utförda med beklädnadsprofiler enligt nedan.

Läs mer om Profilsystem på företagets hemsida

HL-Fasader AB
Hemsida: www.hlfasader.se

HL-Fasader AB

HL-Fasader AB är tillverkare och Leverantör av metallpartier såsom profilsystem, stålpartier, dörrpartier, stålglaspartier och glaspartier mm.

Dessa är avsedda för in- och utvändigt bruk i kontors- och affärsbyggnader, sjukhem, skolor mm.

Vi kan erbjuda fullt färdiga arbeten från måttagning till glasning, montering och fogning. Partierna tillverkas efter av företaget upprättade tillverkningsritningar.

Företaget arbetar efter eget framtaget kvalitetssystem. Vi lägger stor vikt vid att hålla hög kvalité och leveranssäkerhet.

Aluminiumfasader, Glaspartier, Stålprofiler, Aluminiumpartier, Aluminiumprofiler.