Assa AB > Programvaror

Programvaror

Nyckelmottagare och andra programvaror. Välfungerande kommunikation mellan datorer hos olika användare bygger på samma enkla förutsättningar som samtal människor emellan, nämligen att man talar samma språk. Detta var utgångspunkten när Assa utvecklade tre olika - och ändå så lika - PC-program avsedda för skilda användargrupper inom lås och säkerhetsfältet.

Assa beräknar och administrerar låssystem i ett egen utvecklat datasystem med därtill hörande interna säkerhetsrutiner. Detta garanterar optimal säkerhet under såväl beräkning som produktion av låssystemet. Databasen innehåller alla upplysningar om det enskilda låssystemet. Alla rättningar eller ändringar som meddelas Assa registreras, så att snabb och korrekt information kan lämnas. Programvarorna är uppbyggda kring ett antal informationsområden eller moduler, se nedan:

  • Grunddata
  • Nycklar
  • Cylindrar
  • Behörighet
  • Beslagning
  • Nyckelmottagare
Modulerna visar att det finns ett starkt släktskap mellan programmen, vilket underlättar kommunikationen genom hela kedjan: från Assa, via den säkerhetsentreprenör som genomför säkerhetsanalysen, projekterar systemet och skriver låsschemat, fram till systemägaren.

Läs mer om Programvaror på företagets hemsida

Assa AB
Hemsida: http://www.assa.se

Assa AB

ASSA utvecklar och marknadsför säkerhets och låssystem, beslagsprojektering, lås projektering allt från mindre passersystem till komplexa integrerade säkerhetssystem
för kommersiella, offentliga byggnader och flerbostadshus.

Assa finns i hela landet och ställer upp för informationsträffar och projekteringar där kunden finns. Försäljning och installation via utbildade och certifierade återförsäljare för att garantera kunden absolut resultat vad gäller installation, driftsättning och efterservice.