Carls Elektriska AB > Projektering

Projektering

Carls Elektriska AB i Stockholm tar i samarbete med uppdragsgivaren ansvar för projektering och kalkylering av större som mindre elinstallationsarbeten i allt från lägenheter och villor till kontor och hela fastigheter.

Läs mer om Projektering på företagets hemsida

Carls Elektriska AB
Hemsida: www.carls-el.se

Carls Elektriska AB

Carls Elektriska AB är ett elinstallationsföretag i Stockholm som utför elinstallationer, försäljning av takvärme och bostadsventilation i entreprenader både inom nyproduktion och i Rot-projekt i alla slags lokaler och byggnader - allt från lägenheter och kontor till industrier och offentliga byggnader. Detta sker ofta i samarbete med byggbolag, men utför det också gärna i egen regi.