JB Profiler AB > Projektering av ventilation

Projektering av ventilation

JB Profiler AB i Stockholm arbetar projektering av ventilation. Företaget hjälper till med allt förberednings- och projekteringsarbete.

Det innebär till exempel att vi använder oss av Magi Cad för att göra alla ritningar som projektet kräver. Vårt mål är att skapa ett så energieffektivt och miljövänligt ventilationssystem som möjligt.

Läs mer om Projektering av ventilation på företagets hemsida

JB Profiler AB
Hemsida: www.jb-profiler.se

JB Profiler AB

JB Profiler AB i Stockholm arbetar med installation av kyla, ventilation, kylanläggningar, värmepumpar, komfortkyla, ventilationsrengöring, livsmedelskyla, industrikyla, mobilkyla, värmepumpar, luftkonditionering, energi, energieffektivisering, styr och regler, mm.

För att uppnå bra ventilation behövs en viss storlek på luftväxlingen men det är också viktigt att den luft som tillförs i ett rum, tilluft, är ren och att den tillförs de delar av lokalerna där personer vistas och på ett sådant sätt att inte besvärande drag uppstår. Vi på JB-Profiler AB har lång erfarenhet av att ta fram förslag och lösningar på olika problem för att skapa den miljö ni trivs i.