Ebab i Stockholm AB > Projektuthyrning

Projektuthyrning

Ebab i Stockholm AB har arbetat med uthyrning av lokaler och fastigheter sedan 1992.


Lokaluthyrning är ett effektivt sätt att upprätthålla en hög kunskap om hyresgästers krav på lokaler, aktuella marknadshyror och de aktuella hyresgästflöden som pågår.

Läs mer om Projektuthyrning på företagets hemsida

Ebab i Stockholm AB
Hemsida: www.ebab.se

Ebab i Stockholm AB

Ebab i Stockholm AB är konsulter inom energioptimering och fastighetsutveckling. Vi arbetar med projektstyrning och leder projekt, från idé till verklighet. Våra projektledare har kompetensen att agera som byggherreombud i både små och större komplexa projekt. Våra miljösamordnare utgör en eftertraktad konsultgrupp. Vi är ”Green Building stödjande företag” vilket betyder att vi är certifierade att genomföra miljöklassning av byggnader enligt klassificeringssystemet Green Building.