Protan AB > Protan BlueProof

Protan BlueProof

Protan BlueProof är ett Sintef-godkänt vattenfördröjningssystem för nya och existerande tak. Med Protan BlueProof kan man utnyttja existerande yta till dagvattenhantering.

Tak för vattenfördröjning – en fråga om tid
Protan BlueProof gör det möjligt att dränera vattnet gradvis och kontrollerat ned i avloppsnätet, så att man undgår överbelastning som leder till översvämning. Systemet löser inte bara en del av dagens, men också en del av framtidens utmaningar med dagvattenhantering.

Extremväder är det nya normala
Med en ökad urbanisering, ökad klimatbelastning och mer extrem nederbörd har dagens avloppsnät svårt att hantera dagvattnet. Protan BlueProof är ett revolutionerande och Sintef-godkänt vattenfördröjningssystem för nya och existerande tak. Genom att utvidga takets funktion, kan man med Protan BlueProof utnyttja existerande yta till dagvattenhantering. På det sättet behöver man inte investera i dyra lösningar som kräver stora ytor. Detta gör Protan BlueProof till den mest kostnadseffektiva lösningen på marknaden.

Läs mer om Protan BlueProof på företagets hemsida

Protan AB
Hemsida: www.protan.se

Protan AB

Protan AB saluför Protanproducerade tätskikt till auktoriserade och egna takentreprenörer på den Svenska marknaden. Protans takdukar och takmembraner ingår i ett komplett och unikt system. Protan Tak- och Membransystem, som är godkänt i enlighet med svenska och internationella standarder.

Huvudkontoret ligger i Spånga med entreprenadverksamheter i hela Sverige.