Combimix AB > Putsbruk & murbruk

Putsbruk & murbruk

Combimix AB är leverantör av putsbruk, murbruk, ytputser, gipsputser, fasadfärger och andra produkter för fasadputsning.

Att hitta fuktsäkra putssystem har varit en stor utmaning för branschen under många år. Hos Combimix finns en samlad erfarenhet kring gamla och nya tekniker. Den har vi utnyttjat för att hitta nya lösningar. Genom utbytet av våra olika erfarenheter har vi utvecklat flera säkra putskonceptlösningar för nyproduktion och renovering. I sortimentet finns allt från traditionella tjockputser och tunnputser till tvåstegstätade system. I det övriga fasadsortimentet hittar du vanliga putsbruk, kalkbruk, säckskurningsbruk, ädelputser och fasadfärger.

Läs mer om Putsbruk & murbruk på företagets hemsida

Combimix AB
Hemsida: www.combimix.se

Combimix AB

Combimix är tillverkare av cementbaserade produkter som avjämningsmassa, flytspackel, putssystem, bindemedel, torrbruk, våtbruk och fasadfärg.

Bland företagets produktsortiment finns produkter för golvavjämning, moderna fasadsystem, traditionella putsbruk, murning, gjutning, betongrenovering, restaureringsbruk för kulturbyggnader. Företaget är lokaliserat i Bålsta, utanför Stockholm. I Bålsta finns också en av företagets två fabriker. Den andra fabriken ligger i Backamo norr om Göteborg. Combimix har även viss tillverkning i Danmark.