H. Östberg AB > Radialfläktar

Radialfläktar

CA Östberg är leverantör av radialfläktar. Radialfläktar är en typ kompakta fläktar som i första hand är tänkta för OEM-marknaden.


De är ideala för användning i värmeväxlare, avfuktare och luftrenare. RB har enkelsugande fläkthjul med bakåtböjda skovlar och låg energiåtgång. DF har dubbelsugande fläkthjul medan RF har enkelsugande fläkthjul. Både DF och RF har framåtböjda skovlar som ger höga tryck.

Läs mer om Radialfläktar på företagets hemsida

H. Östberg AB
Hemsida: https://se.ostberg.com/

H. Östberg AB

H Östberg AB är en av världens ledande tillverkare av fläktar såsom: kanalfläktar, väggfläktar, radialfläktar, takfläktar, frånluftsfläktar och värmeåtervinningsaggregat. Vi har sedan starten 1981 fokuserat på kanalfläktar som vi fortlöpande har vidareutvecklat.

Vi växer hela tiden. Av vår produktion går 85% på export via fristående distributörer till kunder över hela världen. Idag omsätter vi inom Östbergs-gruppen ca 45 MEuro med ca 300 anställda.

En hög marknadsandel och effektiv produktion gör att vi kan erbjuda produkter av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Den låga personalomsättningen gör också att vi har många erfarna och duktiga medarbetare som bidrar till hög produktivitet och kvalitet både hos produkter och tjänster.

Aggregat, Energiåtervinningsaggegat, Filterboxar, Filterlådor, Fläktar, Frånluftsfläktar, Kanalfläktar, Luftbehandlingsaggregat, Radialfläktar, Rökgasfläktar, Takfläktar, Tilluftsaggregat, Väggfläktar, Värmeväxlaraggregat, Värmeväxlare,