RS Driftteknik AB > Radonsanering

Radonsanering

RS Driftteknik AB utför radonsanering i Stockholm och Örebro med omnejd.

Radon är en luktfri och färglös radioaktiv ädelgas som sägs vara den näst vanligaste källan till lungcancer. Den kan komma från marken, från byggmaterial eller hushållsvattnet. Strålsäkerhetsmyndigheten har fastställt ett gränsvärde för bostadshus på 200 Bq/m3. Du har skyldighet att veta hur det förhåller sig i just ditt hus, och att åtgärda eventuella problem. Utan åtgärder riskerar dessutom ditt hus att tappa i värde.

Läs mer om Radonsanering på företagets hemsida

RS Driftteknik AB
Hemsida: www.rsdriftteknik.se

RS Driftteknik AB

RS Driftteknik AB i Örebro och Stockholm utför ventilationsarbeten som ventilationskontroll, injustering av värmesystem, injustering av ventilation, projektledning, ovk, ovk-besiktning, ventilationsarbeten, byte av radiatorventiler, radonsanering med mera.
Vi på RS Driftteknik har ett par saker gemensamt: Vi är bra på att lyssna. Vi vill göra vårt absolut bästa för dig, vare sig du är fastighetsägare, -förvaltare eller hyresgäst. Och vi trivs med varandra.
Alla våra medarbetare har breda baskunskaper. Här hittar du t ex: Diplomerade energivägledare, ventilationsinjusterare, personer med riksbehörighet för OVK, VVS-ingenjörer, specialister på injustering av värme och ventilation liksom serviceinriktade montörer.