MCT Brattberg AB > Ramar

Ramar

Ramar för genomföringar från MCT Brattberg. MCT Brattbergs ramtillverkning håller högsta svetskvalitet. Det finns åtskilliga ramtyper i sortimentet som passar för olika typer av applikationer.


För byggbranchen används huvudsakligen RGB-ramen för ingjutning eller inbyggnad.

Ramarna finns i fyra olika storlekar i varierande höjd och benämns RGB-2, RGB-4, RGB-6 och RGB-8. Breddmåttet är alltid detsamma (120 mm) liksom djupet (60 mm).

För installationer där kabeln redan är dragen används en ram med öppningsbar gavel (RGPO).

För gips eller lättbetongväggar används RGG-ramen som är en ram med bulthål och som kan kombineras med en plåtram (STOS) som både håller isoleringen på plats och skyddar väggskivans kanter.

Dessutom har MCT Brattberg ett brett sortiment av ramar i olika utförande för marin och offshore applikationer.

Standardmaterial är AH36 stål, men ramarna tillverkas även i rostfritt och aluminium, eller i specialstål enl. kundens önskemål.

Läs mer om Ramar på företagets hemsida

MCT Brattberg AB
Hemsida: www.mctbrattberg.se

MCT Brattberg AB

Tillverkning och försäljning av MCT Brattberg kabelgenomföringar och rörgenomföringar för installation i känslig miljö på land och till sjöss. Systemet är testat och certifierat för bl.a trycksäkerhet, brandsäkerhet och explosion.

Redan 1950 patenterades MCT Brattbergs genomföringsidé. När oljeplattformar och kärnkraftverk ställde krav på testade säkra genomföringar blev MCT Brattberg den naturliga lösningen över hela världen.

MCT Brattberg bygger på en idé lika enkel som genial, med ram, packbit och sluttätning. Det omfattande sortimentet av ramar, packbitar och komponenter ger en fantastisk monteringsflexibilitet.

Företaget som har sin tillverkning i Karlskrona är privatägt och exporterar till hela världen genom 2 st dotterbolag, i USA och England, samt ett nät av lokala distributörer/agenter.

MCT Brattberg är certifierade enligt ISO 9001 och 14001