Gotlandsbyggen AB > Referens Ombyggnader - Galtungs Burs

Referens Ombyggnader - Galtungs Burs

Gotlandsbyggen AB utför ombyggnation på Gotland.


Gotlandsbyggen AB utför byggnadssnickerier och tillverkning av kyrkoinredningar mm, samt nybyggnation, ombyggnader och alla slags renoveringar, t.ex. av kulturhus och kyrkor mm.

Läs mer om Referens Ombyggnader - Galtungs Burs på företagets hemsida

Gotlandsbyggen AB
Hemsida: www.gotlandsbyggen.se

Gotlandsbyggen AB

Gotlandsbyggen AB utför byggnadssnickerier och tillverkning av kyrkoinredningar mm, samt nybyggnation, ombyggnader och alla slags renoveringar, t.ex. av kulturhus och kyrkor mm.

Gotlandsbyggen är beläget i Hemse på södra Gotland och består dels av en snickerifabrik och dels en byggnadsentreprenad.

Byggnadsentreprenaden är verksam över hela Gotland och utför ombyggnader, nybyggnader, renoveringar samt restaureringar av historiska byggnader. Gemensam nämnare för båda verksamheterna är den starka kvalitetsmedvetenheten i alla delar av tillverkning och renoveringar kopplad till ansvar både för produkternas utformning och miljöpåverkan.