John Ericssons Plattsättning AB > Referensobjekt

Referensobjekt

John Ericssons Plattsättning i Vällingby är en plattsättare som utför entreprenader i Stockholm med omnejd.


John Ericssons Plattsättning i Vällingby utför golvläggning och plattsättning i främst badrum samt våtrumrumsarbeten, stambyten och badrumsrenovering i Stockholm.

Läs mer om Referensobjekt på företagets hemsida

John Ericssons Plattsättning AB
Hemsida: www.jep.se

John Ericssons Plattsättning AB

John Ericssons Plattsättning i Vällingby är en plattsättare som utför golvläggning och plattsättning i främst badrum samt våtrumrumsarbeten, stambyten och badrumsrenovering i Stockholm och Storstockholm med omnejd.

JEP ingår i Plattsättnings Entreprenörernas Riksförening (PER), som grundades 1954 och har ca 3.900 medlemsföretag. Syftet med föreningen är bl.a. att bedriva teknisk utveckling och att hålla medlemmarna väl informerade om nya metoder och material. Tillsammans med leverantörernas sammanslutning – Kakelföreningen – äger föreningen Byggkeramikrådet som är ett serviceorgan för branschen.

Vi är ett auktoriserat PER- företag, vilket innebär att vi genomgått specialutbildningar inom teknik, miljö, ekonomi och entreprenadjuridik. För auktorisation krävs bl.a. vana med kvalificerade och stora plattsättningsentreprenader, ordnad ekonomi och fortlöpande utbildning av både företagsledning och plattsättare.

JEP är också behöriga att utföra våtrumsarbeten med keramik i våtutrymmen enligt BBV:s branschregler. Reglerna betraktas allmänt som riktlinjer för fackmässigt arbete och tillämpas av de ledande försäkringsbolagen. Alla våra plattsättare har gått branschens utbildningar och är behörighetslegitimerade.