Boverket > Regler om byggande

Regler om byggande

Under regler om byggande finner du en introduktion till Boverkets byggregler, BBR, etc.


Byggandet styrs av lagsystemen plan- och bygglagen och byggnadsverkslagen. De reglerar både bygglov, bygganmälan och samhällets minimikrav på det som byggs. Där framgår också vilka möjligheter Boverket har att skriva föreskrifter. Ett av våra fortgående uppdrag är att utveckla bygg- och konstruktionsreglerna. Vi har uppsikt över byggnadsväsendet.

Läs mer om Regler om byggande på företagets hemsida

Boverket
Hemsida: www.boverket.se

Boverket

Boverket är förvaltningsmyndighet som utifrån planlagen, bygglagen (PBL) och byggnadsverkslagen, ger ut t ex Boverkets byggregler, regler om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) samt informerar om energideklarationer. Boverket informerar även om radon på radonguiden (www.radonguiden.se)

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Verket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Bebyggelseutveckling, Boverket, Boverkets byggregler, Byggande och förvaltning, Bygglagen, Byggnadsverkslagen, Energideklaration, Energideklarationer, Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, Planlagen, Radonguiden, Samhällsplanering, Stadsutveckling,