Team Tejbrant AB > Reklambärare

Reklambärare

Team Tejbrant AB är en ledande leverantör av bakbelysta som sidobelysta vitriner, klisterpelare, bakbelysta pelare samt ett sortiment av scrollers och stortavlor.


Team Tejbrant är kunniga inom belysningsteknik för reklambärare och arbetar idag såväl med den traditionella bakbelysta tekniken som med sidobelyst teknik och med diodteknik.

Team Tejbrant marknadsför produkter för gatu-, väg- och fastighetsmiljö samt för reklamaffischering. Produktion utgörs av produkter med framstående form och funktion. Team Tejbrant skall vara marknadsledande inom kundanpassad design och kostnadseffektiv produktion.

Läs mer om Reklambärare på företagets hemsida

Team Tejbrant AB
Hemsida: www.teamtejbrant.se

Team Tejbrant AB

Team Tejbrant AB är en av Europas ledande tillverkare av parkmöbler och gatumöbler. Vi levererar bl a väderskydd, rökskydd, cykeltak, cykelställ, reklambärare, vägräcken och pollare till både kommuner, trafikbolag, reklambolag och enskilda företag runt om i Europa.

Hållplatsutrustning, P-automatskydd, Reklambärare, Räcken, Infotavlor, Bänkar, Parkbänkar, Papperskorgar, Busskur, Busskurer, Ljusvitriner, Belysta pelare, Scrollers, Spelarbås.