NCC Building Sweden > Renovering

Renovering

Om- och tillbyggnationer med NCC Byggservice

NCC Byggservice har lång erfarenhet av om- och tillbyggnationer och har ett gediget kunskapskapital i bagaget. Detta använder vi oss av när vi genomför våra uppdrag, stora som små, i nära samarbete med dig som kund.

Ett ansvarsfullt företagande skapar mervärde för oss och förhoppningsvis även för dig. Vårt personliga ansvarstagande är en självklarhet. Förståelse för de byggnader vi arbetar i samt engagemang för de relationer vi bygger, är grunden för hur vi arbetar. Att se möjligheter i de tekniska svårigheter som ofta uppstår i ombyggnadsprojekt, är en stor utmaning för oss.

Vi kan erbjuda en bred yrkeskompetens och yrkesskicklighet, kombinerat med ett genuint hantverk. Våra hantverkare är dessutom vana att arbeta under pågående verksamhet.

Vi är certifierade enligt ISO 14001. Att arbeta aktivt med kvalitets- och miljöarbetet ingår i det vardagliga arbetet.

Läs mer om Renovering på företagets hemsida

NCC Building Sweden

Vi bygger hållbara bostäder, kontor och offentliga och kommersiella lokaler i Sverige.

NCC Building Sweden är verksam i Sverige och bygger framförallt bostäder och kontor men också offentliga lokaler som till exempel skolor, sjukhus och idrottshallar och kommersiella lokaler som butiker och lagerbyggnader.

Även renovering av bostäder och kontor ingår som en allt viktigare del av verksamheten. Många byggnader byggda på 1960 och -70-talen är i stort behov av upprustning och NCC vill vara en stor aktör på den marknaden.

Med hög kompetens inom hållbarhet, digitalisering och partnering utvecklar NCC Building Sweden projekt tillsammans med kunder i tidiga skeden.