Hedbergs Tak AB > Renovering av plåttak på Seco Tools, Fagersta

Renovering av plåttak på Seco Tools, Fagersta

Hedbergs Tak har utfört renovering av plåttak för Seco Tools AB i Fagersta.

Arbetet med Seco Tools AB, Fagersta med renovering av plåttak är utfört av Hedbergs Tak AB. Vid arbete har montering av plyfa, underlagspapp och nytt tätskikt med Trebolit Elastolit 001 samt renovering av plåttak skett. Besök Hedbergs Tak AB för att ta del av fler bilder från projektet och övriga utförda arbeten.

Läs mer om Renovering av plåttak på Seco Tools, Fagersta på företagets hemsida

Hedbergs Tak AB
Hemsida: www.hedbergstak.se

Hedbergs Tak AB

Hedbergs Tak utför takarbeten, såsom takläggning, takentreprenader och takreparationer med tätskikt och takpapp i bl a Avesta, Västerås, Falun, Fagersta och Norberg.

Företaget som drivs av bröderna Lars och Per Hedberg, är ett familjeföretag med huvudkontor i Avesta. Moderföretaget startades 1962, och är idag ett av Sveriges äldsta i takentreprenadbranschen.

Vi har idag 8 st anställda, och är lagom stort för att på ett personligt och engagerat sätt hålla kontakt med kunderna och utföra det mesta från små servicejobb till de största entreprenader inom både nyproduktion och renoveringar. Takläggningen omfattar årligen c:a 70 000 kvm.