Mir Gruppen AB > Renoveringssystem

Renoveringssystem

MIR Gruppens system för fönsterrenovering bygger på korrosionsbeständiga, strängpressade aluminiumprofiler.

Skräddarsydda lösningar
Allt material skräddarsys efter det aktuella objektets mått på MIR:s fabriker. Detta ger dig bästa möjliga tätning, dränering och luftning mellan aluminiumprofiler och karm, minst 6mm.

Befintliga ytterbågar ersätts med nya aluminiumbågar glasade med lågemissionsglas eller isolerruta. Karmen kan impregneras eller bestrykas med rötskydd och rötskadade karmdelar bytes ut innan karmen kläs in. Detta ger dig ett grundligt skydd mot rötangrepp.

Karmen bekläds med strängpressade aluminiumprofiler som fästs på aluminiumclips för dold infästning eller skruvas på plastdistans.

Kort renoveringstid
Arbetet utförs inifrån lägenheten av egna, vana montörer och går snabbt i förhållande till byte av fönster eller målning av fönster.

Garantier
MIR Gruppen garanterar er ett slutresultat av hög kvalitet och lämnar 10 års garanti på material och utförda arbeten.

Läs mer om Renoveringssystem på företagets hemsida

Mir Gruppen AB
Hemsida: www.mir.se

Mir Gruppen AB

Mir-Gruppen tillverkar pvc-fönster, glidhängda fönster, inåtgående fönster & skräddarsydda fönster.

PVC-fönster - det underhållsfria alternativet
MIR Gruppens PVC-fönster tillverkas i Vimmerby och uppfyller alla era krav gällande energikomfort och ekonomi.