Metron Miljökonsult AB > Riskanalys

Riskanalys

Metron Miljökonsult AB utför riskanalyser. Vidare arbetar vi med den juridik och det regelverk som berör Ert ansvar gentemot tredje man vid en entreprenad.

För att förhindra skadlig påverkan på omgivning, underlätta valet av arbetsmetod och utrustning under planeringsfasen erbjuder vi på Metron dig en detaljerad miljöriskanalys.

Läs mer om Riskanalys på företagets hemsida

Metron Miljökonsult AB
Hemsida: www.metron.se

Metron Miljökonsult AB

Metron är konsult inom mark- och anläggningsteknik utför sprängteknik, vibrationsövervakning, vibrationsutredning, skadeutredning, trafikvibrationer, MKB för täkt, tekniska utredningar, miljöstörningar, riskanalys, bergtäkter, anläggningsteknik, syneförrättning, besiktning, etc.

Metron utför tekniska utredningar vid miljöstörningar, med huvudfokus på vibrationer. Det som gör oss unika är kombinationen av en välutbildad personal med lång erfarenhet, och egenutvecklade mätinstrument. Företaget arbetar över hela Sverige.