Akon Service Stockholm AB > Rivningsarbeten Stockholm

Rivningsarbeten Stockholm

Akon Service AB i Stockholm utför rivningsarbeten. Kontakta Akon Service Stockholm AB för alla typer av rivningasrbeten i Stockholm med omnejd.

Akon Service AB erbjuder rivningsarbeten av alla dess slag. Bland annat:

- Rivning/bortforsling av hela/delar av byggnader
- Demontering av pannor/oljetankar
- Rivning/skrotning.
- Rivning av inredning vid ombyggnation.
- Även rivning av betong- och tegelväggar.

Vi eftersträvar självklart att vårt avfall sorteras enligt de lagar och förordningar som finns.

Våra anställa har goda kunskaper om miljö och hälsa.

Läs mer om Rivningsarbeten Stockholm på företagets hemsida

Akon Service Stockholm AB
Hemsida: www.akon.org

Akon Service Stockholm AB

Akon Service Stockholm AB arbetar bla med rivning, asbestsanering, PCB-sanering, ventilationrengöring, håltagning i Stockholm, Västerås, Eskilstuna med omnejd.

Akon Service AB bildades 1989 och 32 anställda och omsätter ca 25 miljoner kronor per år.

Företaget är medlem i Sveriges Byggindustrier, Stockholms Byggmästarförening samt Riv- och Saneringsentrepenörerna. Detta tycker vi är viktigt för oss och våra kunder.

Akon Service AB har specialiserat sig på sanering/renovering och bearbetning av gamla och nya betonggolv, samt även stengolv. Vi innehar ett riksgodkännande för asbestsanering.

Akon Service AB innehar en stor maskinpark med både stora och mindre maskiner. Det innebär att vi kan åta oss såväl stora som små jobb då vi alltid har resurser att tillgå.

Vår personal är mycket kunnig inom vårt verksamhetsområde. Ledningen bakom företaget har 25 års branschvana.

Våra arbetsområden omfattar mellersta och södra Sverige, med huvudkontor i Norrköping.

Vi är kvalitet och miljöcertifierade i BF9k.