Celsa Steel Service AB > Rullarmering - Bamtec

Rullarmering - Bamtec

Bamtec är en rullarmering från Celsa Steel Service,

Stora bottenplattor - pressade byggtider - ergonomiska krav - stor mängd armering. Hur ska dessa parametrar sammanvävas på ett bygge? En för Norden helt ny armeringsmetod är att rulla ut armeringen! Systemet är ett tyskt patent och heter BAMTEC®. Celsa Steel Service AB svarar för tillverkning och leverans i Sverige och har agenturen för BAMTEC® i Norden.

Systemet bygger på att man med tunna plåtband som monteringsarmering lättsvetsar fast huvudarmeringen på rätt inbördes avstånd mellan stängerna. Man skräddarsyr sålunda BAMTEC-rullen med järn avkortade för håltagningar, förskjutna och anpassade till momentkurvan samt med rätt diameter och inbördes avstånd. Med andra ord exakt som konstruktören har armerat plattan på sin CAD-ritning.

Armeringsrullarna levereras i enheter på upp till 1,5 ton. När dessa ska rullas ut på valvet, tar det ca 5-10 minuter att passa in rullen på rätt ställe och sedan rulla ut armeringen. 1,5 ton på 5-10 minuter motsvarar således en metodtid på 12 ton/timme eller 0,08 timme/ton. Dessa metodtider för armeringsarbete är ju bara en bråkdel av vad man normalt kalkylerar med och som marknadsledare av armeringsteknik i Sverige är Celsa Steel Service AB givetvis mycket stolta över att presentera denna metod.

Tekniskt betyder BAMTEC-metoden att alla stänger hamnar precis i rätt läge och med exakt precision. Ergonomiskt betyder den att det ofta tunga armeringsarbetet underlättas och därmed eliminerar armerarnas värk i ryggar och axlar.

Celsa Steel Services idé är att förtillverka armeringsenheter i armeringsverkstäder och leverera de färdiga enheterna till arbetsplatserna för montering. Celsa Steel Service AB kan även lägga in armeringen i betongkonstruktionen.

Läs mer om Rullarmering - Bamtec på företagets hemsida

Celsa Steel Service AB
Hemsida: www.celsa-steelservice.com

Celsa Steel Service AB

Celsa Steel Service AB är tillverkare och leverantör med försäljning av vidareförädlar stålvaror och armeringsprodukter såsom bl a olika typer av armeringsstål, monterad armering, prefabricerad armering, rullarmering, armeringsnät, armeringsmattor, kamstål, tillverkning. Vi finns representerade på ett flertal platser i Sverige med produktion och försäljning.

Vårt huvudkontor finns i Halmstad och våra övriga säljkontor i Umeå, Borlänge, Västerås, Malmö och Göteborg. Vi ansvarar för all armering som levereras av Celsa Steel Service, både i och från Sverige.

I Halmstad har vi Nordens största armeringsnätstillverkning och Sveriges största fabrik för prefabricerad armering, bland annat InLäggningsFärdig armering (ILF). I Västerås produceras armeringsmattan Bamtec.

Utgångsmaterialet för vår produktion får vi från vårt stål och valsverk i Mo i Rana.

Armeringsjärn, slätjärn, armeringstål, armeringsstång, armeringstång, lagerlängder, rakstänger, armeringsstänger, armeringstänger, rakarmering, slätstänger, slätstål, rakstål, lagerstål, kamstål, kamstänger, kamjärn, klippt och bockat, manufakturerad armering, inläggningsfärdig armering, halmstadsbygel, halmstadsspiral, betongpålsspiral, betongpålsbygel, spiraler, pålarmering, pållängdsarmering, betongpålsarmering, rullarmering, rullnät, armeringsrulle, armeringsstöd, prefabricerade stöd, stöd, kattfötter, monteringsstöd, ökstöd, överkantsstöd, mekaniskskarvad armering, armeringsskarv, skarvarmering, lentonskarv, gängadstång, gängadarmering, nät, nätarmering, nätmattor, lagernät, kamstålsnät, tnät, nps500,ergonät, ergonominät, envägsnät, armeringskorgar,
pelarkorgar, pålsulor, pålplattor, kamstålsnät, kantbalkar, pelarfundament, pelardäck, genomstansningsarmering, kapitäl, genomstansning, pelarkapitäl, kam i ring, coil, kam på rulle, kam på rulle omspolad, spole