Somfy Nordic AB > Rulljalusier

Rulljalusier

Få ut mer av Dina rulljalusier genom att motorisera dem.

Mer bekvämlighet
Öppna eller stäng en eller fler jalusier med en knapptryckning: Du kan stänga samtliga jalusier på bottenvåningen samtidigt.

Styr rulljalusiernas rörelser individuellt, gruppvis eller via ett timerprogram, tack vare det breda urvalet av kommandon.

Memorera Din favoritposition: Tycker Du om att ha lamellerna justerade så att ljuset kommer in eller jalusierna halvöppna? Tryck på styrenheten, och Dina jalusier justeras automatiskt till den memorerade positionen.

Läs mer om Rulljalusier på företagets hemsida

Somfy Nordic AB
Hemsida: www.somfy.se

Somfy Nordic AB

Somfy lösningar
Somfy gör motorer och styrsystem för säkerhet och komfort i hemmet. Produkter kring fönster och dörrar utrustas med Somfy och manövreras från manöverpaneler, fjärrkontroller eller sköter sig helt själv med hjälp av automatik.