Sala Bly AB > Rullplåt

Rullplåt

Rullplåt, Standard och kundanpassade storlekar. Blyprodukter från Sla Bly


Produktegenskaper:
● Standard och kundanpassade storlekar
● Hög kvalité
● Olika legeringar


Översikt

Rullarna väger ca 100 kg. Det är möjligt att få Antimon(Sb), Tenn(Sn) och Silver(Ag) legeringar.

Läs mer om Rullplåt på företagets hemsida

Sala Bly AB
Hemsida: www.salably.se

Sala Bly AB

Sala Bly AB är Skandinaviens ledande tillverkare och producent av blyplåt, rullplåt, blyrör, strålskydd, strålningsskydd, röntgenskydd med mera. (Lead anodes, anodes, radiation shielding, lead plates, lead rolls, lead rods, lead wire, bullet wire and lead bricks.)

Sala Bly AB är den enda kvarvarande verksamheten vid Sala Silvergruva. Silverproduktionen pågick från 1400-talet till slutet av 1800-talet. Blyproduktionen startades 1879. Produkter som tillverkades vid starten av Sala Bly var spröjs till fönster, rör för kemisk industri, mantling av kabel samt ammunition. 1945 startades dagens pressverk, beläget i anrikningsverket.

Denna mångåriga och mycket speciella tillverkning av pressade, valsade och tråddragna produkter hör till Sala Bly specialitet.

I Produktsortimentet kan ni hitta plåt på rulle i olika bredder och tjocklekar, vinklar profiler, balansvikter med mera.

Sala Bly AB vänder sig till följande kundkategorier: grossister, återförsäljare i Norge och Finland, ammunitionstillverkare, ytbehandlingsindustri, glasbruk, byggnadsindustri, sjukhus, tandläkare, veterinärer, högskolor, kärnkraftverk, röntgentillverkare, betastrålningstillverkare, entreprenadmaskiner samt skeppsvarv.

Läs mera på www.salably.se