Hammerglass AB > Safecoat Säkerhetsfilm

Safecoat Säkerhetsfilm

Säkerhetsfilm, Skyddsfilm & Repskyddsfilm


Säkerhetsfilm
Säkerhetsfilmer är sega genomskinliga polyesterlaminat med ett mycket starkt lim som klistras på befintliga glasrutor. Den sega filmen gör att rutan håller samman även när den krossas och förhindrar därigenom att splitter kastas omkring. Detta minskar risken för personskador om olyckan skulle vara framme. Det sega laminatet fördröjer också tjuven vid s k ”smash and grab”-stölder. Användningsområde: splitter- och inkastningsskydd för glasrutor i butiker, industrier, skolor, daghem och offentliga miljöer.

Skyddsfilm
Skillnaden mellan skyddsfilm och säkerhetsfilm ligger i den högre säkerhetsklassningen, i övrigt har produkterna ungefär samma användningsområden. Generellt sett är skyddsfilmer tjockare och starkare och står därigenom emot ännu mer våld än säkerhetsfilmer. Användningsområde: samma som för säkerhetsfilmer men för ännu tuffare krav.

Repskyddsfilm
Repskyddsfilm är en särskild typ av säkerhetsfilm som skyddar glasrutor i utsatta miljöer mot vandalisering i form av repning och etsning. Till skillnad mot säkerhets- och skyddfilmerna har repskyddfilmen en annan typ av klister som gör att den är enkel att ta bort och ersätta med en ny film när den gamla blivit repad. Användningsområde: skyddar dyra glasrutor mot repning och etsning.

Läs mer om Safecoat Säkerhetsfilm på företagets hemsida

Hammerglass AB
Hemsida: www.hammerglass.se

Hammerglass AB

Problem med glaskross, inbrott, vandalism? Hammerglass är en reptålig polykarbonatskiva, 300 ggr starkare än glas - och i det närmaste okrossbar. Med sin unika ytbeläggning är Hammerglass-skivorna resistenta mot de flesta former av kemikalier och syraattacker. Ytbeläggningen ger även ett UV-skydd på 99,96% vilket gör att glasen ej grumlas, bleks eller på annat sätt åldras över tiden.