Setra Group AB > Sågade Trävaror

Sågade Trävaror

Setra Group har försäljning av av sågade furuprodukter och granprodukter från egna specialiserade sågverk.


Tack vare de egna specialiserade sågverken kan Setra motsvara flera kundsegments skiftande behov av sågade furu- och granprodukter.

Furu sorteras i flera kvalitetsklasser och används framförallt för produktion av list, panel, golv, snickerier och möbler, där trä ska synas och behöver hålla en jämn och hög kvalitet.

Granproduktionen är inriktad mot tillverkning av panel, limträ samt konstruktionsvirke.

Utöver produkterna erbjuder Setra samarbete för gemensam utveckling genom tjänster som bland annat logistiklösningar.

Läs mer om Sågade Trävaror på företagets hemsida

Setra Group AB
Hemsida: www.setragroup.com

Setra Group AB

Setra är ett av Sveriges största tillverkare av byggvaror, limträ, trälister, trägolv, byggsystem i trä mm och en ledande aktör i Europa. Vi erbjuder miljöcertifierade träprodukter för inredning och byggnation till kunder inom bygghandel och industri.

Setra har 1 200 anställda och omsätter cirka 5 miljarder kronor. Omkring 55 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Japan.

Byggelement, byggsystem, byggvaror, bänkskivor, furugolv, innerdörrar, innerpanel, k24, konstruktionsplywood, kärnfuru, kök, laminatgolv, limfog, limträ, lister, MDF, Modulhus, OSB, paneler, parkettgolv, plywood, regelgolv, spånskivor, sågade trävaror, trall, tryckimpregnerat, trädörrar, trägolv, trähus, trälister, träpaneler, ytterpanel