Daloc AB > Säkerhetsdörrar

Säkerhetsdörrar

Daloc AB är tillverkare av säkerhetsdörrar, certifierade och godkända enligt nationella och europeiska regler.


Vi har den kunskap som krävs för att rätt dörr ska användas vid varje enskilt tillfälle. Varje dörrtyp är certifierad och levereras skyltad i respektive klassning. Därmed kan du vara trygg i att det du föreskrivit blir rätt.

Här klargör vi vad som skiljer klassningarna åt och vägleder dig vid val av dörr. Vår erfarenhet och kunskap står alltid till ditt förfogande, ta kontakt med oss så tidigt som möjligt i nästa projekt!

Läs mer om Säkerhetsdörrar på företagets hemsida

Daloc AB
Hemsida: www.daloc.se

Daloc AB

Daloc är Skandinaviens främsta tillverkare och leverantör av branddörrar, ljuddörrar och säkerhetsdörrar, inbrottskyddande dörrar, i stål och trä. Oavsett om du behöver en fanerad trädörr eller en säkerhetsdörr i stål, så hjälper vi dig med en lösning. Vi kan erbjuda en unik kompetens och erfarenhet till dig som projekterar och bygger alla typer av hus.