Scancord AB > Säkerhetsstaket, Avgränsningsstaket

Säkerhetsstaket, Avgränsningsstaket

En byggarbetsplats behöver alltid säkras från djur och utomstående personer.

ScanCords väderbeständiga säkerhetsstaket avgränsar farliga områden och dess orange färg gör att det är väl synligt. Materialet är UV-beständigt och luftgenomsläppligt.

Avspärrningsstaketet är även mycket poplärt som skyddsnät / säkerhetsstaket runt bland annat motocrossbanor, i skidbacken och under andra sportevenemang.

Läs mer om Säkerhetsstaket, Avgränsningsstaket på företagets hemsida

Scancord AB
Hemsida: www.scancord.net

Scancord AB

ScanCord är Skandinaviens ledande leverantör av textila nät, såsom containernät, sportnät, avspärrningsnät, fallskyddsnät, fågelskydd samt lekplatsutrustningar. Vårt mål är att skapa säkra och funktionella miljöer för både arbete och lek.

Lekplatser, Insynsskydd, Skydd mot skadedjur, Voljärnät, Väv, Fallskydd, Lek, Lekutrustning, Klätterställning, Gunga, Gungor, Fallskyddsplattor, Lekredskap, Fotbollsnät, Fotbollsmål, Golfnät, Lastnät, Balkongnät, Fågelbogunga, Flisnät, Säkerhetsstaket, Skidpistnät, Målnät, Handbollsnät, Scancord.