Instruktörerna i Norden AB > Säkra Lyft

Säkra Lyft

Arbetsmiljöverkets ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning i säkra lyft för att få använda lyftanordningar och lyftredskap.

Nästan alla olyckor och tillbud beror på okunskap. Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Läs mer om Säkra Lyft på företagets hemsida

Instruktörerna i Norden AB
Hemsida: https://instruktorerna.se/

Instruktörerna i Norden AB

Utbildningar och kurser för byggbranschen