Industrigruppen för PVC Fönster > Säkra och Trygga

Säkra och Trygga

PVC-fönster är ett bra val ur brandsynpunkt. Det klor som är bundet i PVC-molekylen ger nämligen ett inbyggt brandskydd. Ett PVC-fönster är svårantändligt och slutar brinna så fort värmekällan avlägsnas.


Lunds Tekniska Högskola, LTH, har vid fullskaleprov visat att det inte är någon större skillnad mellan PVC-fönster och träfönster när det gäller brandbeteende och brandrisk.

Läs mer om Säkra och Trygga på företagets hemsida

Industrigruppen för PVC Fönster
Hemsida: www.pvcfonster.se

Industrigruppen för PVC Fönster

Industrigruppen för PVC-fönster är ett samarbete mellan svenska tillverkare av PVC-fönster för att öka kunskapen om PVC-fönster.

Svenska fönster tillverkade av styva PVC-profiler är helt målningsfria och har mycket bra värmeegenskaper. De spar stora pengar och varje år byter fler och fler fastighetsägare till PVC-fönster. Fönstren kan fås med i stort sett alla glasalternativ som finns på marknaden.

De mest uppskattade fördelarna med svenska PVC-fönster är:
• Minimalt underhåll, aldrig mer en fönstermålare
• Lång livslängd
• Energisnåla och täta
• Miljömässigt konkurrenskraftiga
• Säker konstruktion