Bröderna Johansson Sandförsäljning AB > Sandprodukter

Sandprodukter

Bröderna Johansson Sandförsäljning är leverantör av sandprodukter som fyllnadssand, kabelsand, leksand, dressand i Göteborg och Kungsbacka med omnejd.

Sandprodukter från Bröderna Johansson Sandförsäljning inkluderar bland annat: fyllnadssand, kabelsand, leksand, EU sand, dressand, slipsand, putssand, gjutsand, mursand, dräneringsgrus och betonggrus

Kontakta Bröderna Johansson Sandförsäljning eller besök hemsidan via länken nedan för mer information om företagets sandprodukter.

Läs mer om Sandprodukter på företagets hemsida

Bröderna Johansson Sandförsäljning AB
Hemsida: www.brjohansson.se

Bröderna Johansson Sandförsäljning AB

Bröderna Johansson Sandförsäljning i Kungsbacka är leverantör av krossprodukter, sandprodukter, jordprodukter, gårdsgrus, gånggrus, makadam, väggrus, kullersten och gatsten med mera i Kungsbacka och Göteborg med omnejd.

Med egna sandtäkter i Fjärås och egen schakttipp för jord- och lermassor, levererar Bröderna Johansson Sandförsäljning AB ca 350 000 ton material årligen. Företagets verksamhetsidé är skräddarsydda leveranser åt våra kunder, oavsett storleken på leveranserna. Det innebär bland annat att vi kan ordna kombinerade transporter, där vi exempelvis levererar sättsand, fiberduk och trädgårdsplattor i samma lass.