Ki-Panel AB > Sandwichpanel

Sandwichpanel

Sandwichpanel från Ki-Panel är mycket lätt och enkel att montera. Panelen tillåter långa spännvidder och fogen är utformad med de krav som gäller för fryshusbyggnation.

Den sedan länge normgivande Huurre- panelen har en slät och livsmedelssäker ytbeläggning av polyester på en tunn plåt av varmgalvaniserad stålplåt, rostfritt eller PVDF. Ytmaterialet finns i två profiler. Kärnan i panelerna är av högisolerande polyuretancellplast (PIR) utan freoner som CFC- eller HCFC. Huurrepanelens extremt goda isolerande förmåga, höga hållfasthet och släta ytor gör den speciellt anpassad till verksamheter som är särskilt temperaturkänsliga eller som ställer höga krav på rengörbarhet och hållfasthet.

Läs mer om Sandwichpanel på företagets hemsida

Ki-Panel AB
Hemsida: www.kipanel.se

Ki-Panel AB

Huurre Panel AB har tillverkning, tillverkare , projektering och montering av bl a kylrum, frysrum, kylcontainrar, fryscontainrar, kylrumsdörrar och frysrumsdörrar.

Med Huurres panelprodukter kan vi uppfylla dina önskemål från det lilla kylrummet till den mycket stora fryslagercentralen. Vår Huurre-sandwichpanel har som isolering PIR-skum. Vi vill bli ditt förstahandsval inom kylrum och frysrum.

Huurre har med varumärket Ki-Panel länge varit en av huvudleverantörerna av bland annat isolerade sandwichpaneler till framför allt kyl- och byggbranscherna, men även direkt till slutanvändare inom andra branscher med behov av kyl-, och frysrum och även lab- och klimatrum. Vi erbjuder även ett brett sortiment av kyl- och frysskjutportar, kyl- och frysrumsdörrar, hyllsystem, instängningslarm samt kyl- och fryscontainers.

Butikskyla, Industrikyla, Containrar, Kylskjutportar, Frysskjutportar, Hyllsystem, Kylanläggningar, Fryslagercentraler, Instängningslarm, Isolerade sandwichpaneler, Ki-panel, Kipanel, Klimatrum, Laboratorier