Ruukki Sverige AB > Sandwichpaneler

Sandwichpaneler

Ruukki Sverige AB har lätta och prefabricerade sandwichpaneler som kan fås i olika kärnmaterial gör byggandet snabbare och mer kostnadseffektivt.

Elementsystemet används till fasader, innerväggar, innertak och sektionerande konstruktioner. I fasader och innerväggskonstruktioner kan man effektivt utnyttja elementens struktur, brandsäkerhet, värmeisolering och släta yta. Andra fördelar är den låga vikten och den snabba monteringen. För den estetiska utsidan på elementen finns olika ytskiktsmönster, fritt val mellan liggande och stående montage och ett brett kulörprogram.

Läs mer om Sandwichpaneler på företagets hemsida

Ruukki Sverige AB
Hemsida: www.ruukki.com/swe

Ruukki Sverige AB

Ruukki Sverige AB är leverantör av bla prefabricerade sandwichpaneler, fasadbeklädnader, stålstommar och stålkonstruktioner, taktäckning i stål, metallbaserade produkter för grundläggning mm.

Ruukki är Nordens största stålkoncern som tillverkar och levererar byggmaterial i ett stort och varierat produktutbud, från stålbalkar till fasadbeklädnad och tak.

Ruukki finns över hela Sverige med säljkontor, tekniska center och produktionsanläggningar.

I byggsektorn är fokuseringen på stålbaserade byggsystem och i synnerhet på helhetslösningar. Det innefattar kompletta stomentreprenader med prefabricerade element för tak och fasad ihop med ett åtagande för projektering, tillverkning och montering. Ett helhetsansvar från början till slut. Vi tillhandahåller även ett brett sortiment av byggprodukter, som utgör basen för vår verksamhet. Inom infrastruktur erbjuder vi konkurrenskraftiga systemlösningar för grundläggning med pålar, broöverbyggnader, bullerskydd och ökad trafiksäkerhet med räckessystem.

Plåtprofiler, Byggplåtsprogram, Profiler, Takprofiler, Väggprofiler, Sinusprofiler, Fasadprofiler, Trapetsprofiler. Profilerad plåt, Byggplåt, Takplåt, Fasadplåt, Profilprogram, Aluminiumprofiler, Profilerad plåt, Aluminiumkassetter, Kassetter, Rostfriplåt, Rostfri plåt, Väggplåt, Plastglas, Ljusinsläpp, Plasttak, Slätplåt, Plåtslageriarbeten, Slätplåtsprofiler, Takpannor, Profiltopp, Plåt, Systemtak, Utanåstak, Taksystem, Takavvattningssystem, Hängrännor, Stuprännor, Rännkrokar, Hängkrokar, Taksäkerhet, Infästningsprofiler, Takskyddsprodukter, Säkerhetsutrustningar, Yttertaksprofiler, Skyddsanordningar, Arkadplåt, Tvärbockadplåt, Arkadprofiler, Profiment, Väggelement, Sandwichkonstruktion, Väggsystem, Systemväggar, Akustikplåt, Lättbalk, Takåsar, Standardbalkar, Balkar, Krönbalk, Krönbalksystem, Takavvattning, Plåttak, Glasfasader