Skandinaviska Byggelement AB > Sandwichvägg

Sandwichvägg

Sandwichvägg används som främst som yttervägg och består av två skivor i betong, en bärande innerskiva samt ytterskiva, med mellanliggande isolering.

Innerskivan formgjuts och ger en slät yta, färdig för spackling, med låga krav på efterarbete.

Ytterskivan kan ytbehandlas för en estetisk fasad. Exempel på olika ytbehandlingar är strukturer som ströpplad, borstad eller skurad. Ytterskivan kan även bestå av en putsbärande skiva i lättklinkerbetong som putsas direkt på fasaden för en fogfri yta.

Mellanliggande isoleringen varierar olika tjocklek beroende på önskvärt isolervärden.

Läs mer om Sandwichvägg på företagets hemsida

Skandinaviska Byggelement AB
Hemsida: www.byggelement.se

Skandinaviska Byggelement AB

Med våra stomsystem gör du ett klokt och kostnadseffektivt val. Vi levererar monteringsfärdiga element, vilket kortar byggtiden och minskar kostnaderna.
Stommarna i betong, från grund till tak, tillverkas i våra fabriker. Med rätt mått, på rätt dag, färdiga för slutmontering och förberedda för alla installationer, levererar vi stommen direkt till byggarbetsplatsen.
När du väljer en stomme i betong får du ett material som är beständigt, fukttåligt, ljud- och värmeisolerande, brandsäkert och hälsosamt.
Oavsett vad du ska bygga har vi ett stomsystem som passar dig. Välj mellan hel- eller semiprefabricerad stomme.