Eniva AB > Sanering & vacuumsugning

Sanering & vacuumsugning

Eniva Isolerproffs AB utför vacuumsugning. Att förflytta material genom utsugning med vacuumpumpar är en effektiv lösning på ett besvärligt problem.

Inom FEAB Vacuumsugning använder vi i först hand vacuumsugningsmetoden för att avlägsna skadat eller fuktigt isoleringsmaterial , sand, slaggsten, kolstybb eller annan fyllning från vindar, golv och övriga konstruktioner. Vi har även utrustning för att återanvända äldre, hoptryck isolering av typen mineralull eller lösull. Att få bort gammalt material, byggrester och skräp är en förutsättning för ett bra isoleringsresultat.

Läs mer om Sanering & vacuumsugning på företagets hemsida

Eniva AB
Hemsida: www.isolerproffs.se

Eniva AB

Eniva Isolerproffs AB arbetar med isoleringsarbeten. Eniva Isolerproffs AB utför tilläggsisolering, byggisolering, polyuretanisolering, kondensisolering, termografering, vacuumsugning med mera. Företaget arbetar med isoleringsmaterial, ekofiber, dragtätning, lösullsisolering, lösull och uthyrning av sprutmaskin med mera i Stockholm och Mälardalen med omnejd.