AB Strängbetong > SeaCult - Kabel- och rörskydd

SeaCult - Kabel- och rörskydd

Strängbetong AB är tillverkare av SeaCult, produkter för kabelskydd och rörskydd.

Produkterna förenklar nödvändigt skydd / stabilisering av kablar och rörledningar på havsbotten. Produkterna är utformade för att vara ett tillskott till den marina miljön i stället för att förstöra vegetation och marint liv på havsbotten som dikning kan orsaka.

Läs mer om SeaCult - Kabel- och rörskydd på företagets hemsida

AB Strängbetong
Hemsida: www.strangbetong.se

AB Strängbetong

Strängbetong är tillverkare och leverantör som utför betongarbeten såsom montering av olika betongelement och prefabelement t ex väggelement, betongtrappor, balkonger i betong.
Strängbetong har nu tagit fram ett byggsystem, som gör att bostadshus kan tillverkas och monteras industriellt, men med individuell arkitektur och inredning.

Genom att utveckla och införa industriella metoder, som inverkar på hela byggprocessen, ska Strängbetong vara det företag i den svenska byggbranschen som främst förknippas med kostnadseffektiv, lean produktion samtidigt som utrymme skapas för arkitektonisk kvalitet.