TakXperten Eskilstuna AB > Sedumtak från Veg Tech

Sedumtak från Veg Tech

TakXperten Eskilstuna AB utför takläggning och lägger sedumtak från Veg Tech i eskilstuna med omnejd. Kontakta TakXperten Eskilstuna AB för sedumtak.

Vi använder Veg Tech som leverantör för sedumtak som baseras på en mix av lättskötta och torktåliga sedumarter vilket ger en uppbyggnad med minimal bygghöjd och vikt. Ett sedumtak från Veg Tech väger endast ca 50 kg/m² när det är vattenmättat.

Veg Techs sedummatta odlas i Småland och består av 15 olika härdiga sedumarter. Artsammansättningen kommer att variera beroende på yttre påverkan såsom klimat, väderstreck, nederbörd.

Läs mer om Sedumtak från Veg Tech på företagets hemsida

TakXperten Eskilstuna AB
Hemsida: www.eskilstuna.takxperten.se

TakXperten Eskilstuna AB

TakXperten Eskilstuna AB arbetar med takläggning, takarbete, tätskikt för tak, sedum och plåtslageriarbeten i Eskilstuna, Västerås, Arboga, Katrineholm och Flen med omnejd.

Tak är vår sak!
· Tätskiktsmattor, · Takdukar, · Takpannor, · Plåtslageri, · Sedum

Vi satsar på kvaliét, miljö och utbildningar. Vidareutvecklar kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningsystem.

Samarbetar med Sveriges ledande materialleverantörer såsom Icopal, Sika, Monier och Paroc. (Weikvist, Weiqvist, Takexperten)