TakXperten Stockholm AB > Sedumtak från Veg Tech

Sedumtak från Veg Tech

TakXperten Stockholm AB i Södertälje utför takarbete och lägger sedumtak från Veg Tech i Stockholm och Södertälje med omnejd.

Vi använder Veg Tech som leverantör för sedumtak som baseras på en mix av lättskötta och torktåliga sedumarter vilket ger en uppbyggnad med minimal bygghöjd och vikt. Ett sedumtak från Veg Tech väger endast ca 50 kg/m² när det är vattenmättat.

Veg Techs sedummatta odlas i Småland och består av 15 olika härdiga sedumarter. Artsammansättningen kommer att variera beroende på yttre påverkan såsom klimat, väderstreck, nederbörd.

Kontakta TakXperten Stockholm AB för sedumtak.

Läs mer om Sedumtak från Veg Tech på företagets hemsida

TakXperten Stockholm AB
Hemsida: stockholm.takxperten.se

TakXperten Stockholm AB

TakXperten Stockholm AB arbetar med takläggning, takarbete, tätskikt för tak, sedumtak, terrasser och innergårdar.

Tak är vår sak!
- Tätskiktsmattor - Takdukar - Terrasser - Sedumtak - Innergårdar

Vi satsar på kvaliét, miljö och utbildningar. Vidareutvecklar kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningsystem.

Samarbetar med Sveriges ledande materialleverantörer såsom Icopal, Sika, Rockwool