Ostkustens Tak i Oskarshamn AB > Service

Service

Ostkustens Tak AB i Oskarshamn utför kostnadsfri besiktning av tak, underhållsavtal, och tilläggsisolering av tak.


Kostnadsfri besiktning av tak Vi erbjuder gratis konditionsbesiktning av Ert tak, där vi upprättar ett besiktningsprotokoll med ev. förslag till åtgärder och vi gör även en bedömning av takets kvarvarande livslängd. I samråd med er gör vi upp en underhållsplan.

Ni kan även vända Er till oss för fri rådgivning och konsultation. Vi är experter på att hitta den optimala lösningen, både när det gäller ekonomi och livslängd, för just Er fastighet.

Underhållsavtal Vi erbjuder olika typer av underhållsavtal som innebär att vi utför och tar ansvar för årliga besiktningar av tak.

Tilläggsisolering Har ni dyra uppvärmningskostnader kan det vara en god idé att tilläggsisolera taket. Låt oss utföra en "Energiberäkning" så ser man snabbt om denna lösning är intressant.

Läs mer om Service på företagets hemsida

Ostkustens Tak i Oskarshamn AB
Hemsida: www.ostkustenstak.se

Ostkustens Tak i Oskarshamn AB

Ostkunstens Tak AB arbetar som takentreprenörer, plåtläggare samt utför takenprenad, träarbeten i och konditionsbesiktning av Ert tak mm i Oskarshamn, Kalmar, Öland, Vimmerby, Gotland, Västervik med omnejd. I samband med konditionsbesiktning, upprättar vi ett besiktningsprotokoll med ev. förslag till åtgärder och vi gör även en bedömning av takets kvarvarande livslängd. I samband med en sådan besiktning kan vi offerera ett årligt underhållsavtal. Vi erbjuder gratis besiktning och rådgivning av era tak. I samråd med er gör vi upp en underhållsplan.

Har ni dyra uppvärmningskostnader kan det vara en god idé att tilläggsisolera taket. Låt oss utföra en "energiberäkning" så ser man snabbt om denna lösning är intressant.