Saxi Vägg AB > Service

Service

Ingen kan våra väggar så bra som oss. Vi erbjuder förmånliga serviceavtal.

Besiktning
Ridåväggar faller under kategorin portar och skall därför enligt Boverket (BFS 2002:9 3 kap 9§) besiktigas vartannat år av ackrediterad besiktningsman. Detta kan innefattas i ett redan tecknat avtal om besiktning av t.ex .hissar inom er kommun.

Läs mer om Service på företagets hemsida

Saxi Vägg AB
Hemsida: www.saxi.se

Saxi Vägg AB

Saxi Vägg AB är tillverkare och leverantör av ridåväggar, vikväggar, spärrnät, blockväggar mm.

Idag är vi en av Nordens ledande aktörer på marknaden. Verksamheten är uppdelad i två företag; Saxi Vägg och Saxi Sports. Saxi Vägg tillverkar rörliga väggsystem samt erbjuder kompletta serviceavtal. Saxi Sports levererar fast och lös inredning för sporthallar och arenor, samt säljer lösa sportartiklar för alla nivåer. Idag kan vi erbjuda er som kund en komplett lösning, från projektstart till färdig installation med efterföljande serviceavtal.

Vi är en stor aktör i Norden på röliga väggsystem med fokus på kvalitet och service. Våra väggsystem omfattar såväl vikdörrar som vik- och ridåväggar. Sortimentet av ridåväggar finns från enkelsidiga nät- och scrimväggar till dubbelsidiga modeller för krävande miljöer. Vikväggarna tillverkas i en rad olika utföranden, från lättare varianter till kraftigt ljudreducerande modeller. Vår minsta produkt är vikdörren, en klassiker sedan 1949.