Nynäs Tak Entreprenad Norrland AB > Service av Tak

Service av Tak

Takringen i Örnsköldsvik utför service av tak och kan även svara för löpande underhåll, åtgärda skador, mm.


Fastighetsägare har ansvar för taket. Både för att förhindra läckage och för att säkerställa arbetsmiljön på taket vid snöröjning och underhållsarbeten.

Vi gör gärna en besiktning av taket och föreslår åtgärder, såväl när det gäller åtgärder och utrustning.

Vi kan också svara för det löpandet underhållet av taket, rensa vattengångar och brunnar och åtgärda eventuella skador.

Vi kan också svara för regelbunden kontroll och underhåll av bland annat brandventilation.

Läs mer om Service av Tak på företagets hemsida

Nynäs Tak Entreprenad Norrland AB
Hemsida: www.takringen.se/ovik/INDEX.HTM

Nynäs Tak Entreprenad Norrland AB

Takringen i Örnsköldsvik utför ihuvudsak tätskiktsentreprenader på tak och terasser, såsom takomläggning, 2-lagstäckning, membranisolering, takshingelläggning, underhållsarbeten, gummiduk, med mera i Örnsköldsvik med omnejd.

Vi använder oss av de bästa tätskikten som finns på marknaden. Vår leveranör Icopal är världsledande och leder utvecklingen med att ta fram hållbara och vackra tätskikt.

När du ska lägga nytt tätskikt på ditt tak är det viktigt att du väljer rätt takentreprenör. Att göra tätskiktsarbeten är ett precisionsarbete som ställer stora krav på material, erfarenhet och framför allt ett gediget yrkeskunnande. Taket ska skydda stora värden under många år och det gör valet av material mycket viktigt.

Icopal, Membranisolering, Takföretag, Takläggare, Takläggning, Takomläggning, Takshingelläggning, Terrasser, Tätskiktsentreprenader Tak, Underhållsarbeten Tak, Örnsköldsvik.