JB Profiler AB > Service av ventilation

Service av ventilation

JB Profiler AB i Stockholm arbetar med service av ventilation. JB Profiler AB i Stockholm utför kontraktservice, garantiservice, samt fristående uppdrag.

JB Profiler erbjuder, förutom det långsiktiga underhållet, även felsökningar och reparationer. Att vi har all kunskap och kompetens inom företaget gör att det blir extra smidigt för dig som kund.

Läs mer om Service av ventilation på företagets hemsida

JB Profiler AB
Hemsida: www.jb-profiler.se

JB Profiler AB

JB Profiler AB i Stockholm arbetar med installation av kyla, ventilation, kylanläggningar, värmepumpar, komfortkyla, ventilationsrengöring, livsmedelskyla, industrikyla, mobilkyla, värmepumpar, luftkonditionering, energi, energieffektivisering, styr och regler, mm.

För att uppnå bra ventilation behövs en viss storlek på luftväxlingen men det är också viktigt att den luft som tillförs i ett rum, tilluft, är ren och att den tillförs de delar av lokalerna där personer vistas och på ett sådant sätt att inte besvärande drag uppstår. Vi på JB-Profiler AB har lång erfarenhet av att ta fram förslag och lösningar på olika problem för att skapa den miljö ni trivs i.