Täta Tak Entreprenad AB > Siplast Primaflex

Siplast Primaflex

Täta Tak Entreprenad AB lägger Siplast Primaflex tätskikt. Primaflex är moderna tätskiktsprodukter uppbyggda av SBS-modifierad bitumen på stommar av polyester.


Siplast Primaflex är moderna tätskiktsprodukter SBS är en polymer som ger bitumenet egenskaper med bland annat mycket stor töjbarhet, smidigt och elastiskt ned till - 20 C. Produkten kan därför ta upp rörelser i underlaget och utsättas för isbildning utan att brista. Utifrån dessa egenskaper och erfarenheter från produkter från 1970-talet med samma principiella uppbyggnad bedöms livslängden därför vara ca 40 år.

Primaflexprodukterna ingår i Tätskiktssystem Primaflex och används till alla förekommande underlag med undantag av EPS-isolering (cellplast).

Tätskiktssystemet beskriver hur detaljer utförs.

Tätskiktssystem Primaflex omfattas av branchens mest omfattande garantiåtagande enligt Tätskiktsgarantier i Norden AB. Garantiutfästelse kan lämnas av de företag som finns angivna under "Kontakt - Takentreprenör". Företagen är godkända och anslutna till Tätskiktsgarantier i Norden AB. Detaljerade uppgifter om garantins omfattning finner du på www-tg-norden.se.

Läs mer om Siplast Primaflex på företagets hemsida

Täta Tak Entreprenad AB
Hemsida: www.tatatak.se

Täta Tak Entreprenad AB

Täta Tak Entreprenad AB i Skåne utför takarbeten, takentreprenad och takläggning med tätskikt från Siplast och Derbigum.

Vi producerar Täta Tak över Skåne. Med egna kontor i Helsingborg och Malmö samt personal i Kristianstad täcker vi hela regionen snabbt och effektivt. Tillsammans har vi mycket lång erfarenhet av tak och vet vad som är bäst för just Er fastighet eller projekt.

Vi har valt ett företagsnamn som förpliktar, heter man "Täta Tak" finns inget annat än 100% engagemang!

Via vårt dotterföretag Glumslövs Plåt AB utför vi kompletta plåtentreprenader i hela Skåne!

Allt från minsta service jobb till stora entreprenader.