NCC Building Sweden > Sjukhus

Sjukhus

Sjukhus och vårdbyggnader – vi bygger och renoverar för framtiden

Dags att förnya vårdbyggnader i ert landsting? NCC har gedigen erfarenhet av både nybyggnation och om- och tillbyggnad av befintliga vårdbyggnader.

Tillsammans med er hittar vi de mest moderna, effektiva och långsiktigt hållbara lösningarna inom ramen för projektets ekonomi. Vi skapar systematiskt en aktiv och medveten dialog mellan projektet och den framtida driften och vårdverksamheten. Genom metodisk samverkan får vi förutsättningar att fatta kloka beslut, vare sig det gäller funktionskrav, inköp eller en väl genomtänkt överlämning.

Genom att satsa på en aktiv dialog tidigt i projektet kan vi optimera förhållandena för drift, underhåll och vårdverksamheten. På så sätt skapar vi en långsiktigt hållbar totalekonomi och långt större avkastning i form av samhällsnytta för alla medborgare. Vi lyfter blicken bortom byggandet och ser det färdiga resultatet i vårddrift. Både när det gäller att bygga nytt och renovera befintliga sjukhus.

Läs mer om Sjukhus på företagets hemsida

NCC Building Sweden

Vi bygger hållbara bostäder, kontor och offentliga och kommersiella lokaler i Sverige.

NCC Building Sweden är verksam i Sverige och bygger framförallt bostäder och kontor men också offentliga lokaler som till exempel skolor, sjukhus och idrottshallar och kommersiella lokaler som butiker och lagerbyggnader.

Även renovering av bostäder och kontor ingår som en allt viktigare del av verksamheten. Många byggnader byggda på 1960 och -70-talen är i stort behov av upprustning och NCC vill vara en stor aktör på den marknaden.

Med hög kompetens inom hållbarhet, digitalisering och partnering utvecklar NCC Building Sweden projekt tillsammans med kunder i tidiga skeden.