Polygon Sverige AB > Skadebegränsning

Skadebegränsning

Polygons tjänster inom skadebegränsning används i varje tänkbar miljö, från restaurering av enskild egendom till stora kommersiella skador och sanering efter några av världens största naturkatastrofer.


Den kunskap som vi tillägnar oss sprider vi världen över, så att varje tekniker, oavsett placering, har den expertis som krävs för att hantera komplexa projekt inom skadebegränsning.

Våra tjänster inom skadebegränsning:

Fukt- och vattenskador
Temporär klimatkontroll
Fuktutredning
Skadesupport
Läcksökning

Läs mer om Skadebegränsning på företagets hemsida

Polygon Sverige AB
Hemsida: www.polygongroup.se

Polygon Sverige AB

Polygon Sverige AB erbjuder servicetjänster inom vattenskadesanering, brandskadesanering, läcksökning, industriell avfuktning, fuktutredning, fuktkontroll, klimatproblem samt temporär klimatkontroll. Verksamheten bedrivs i 20 länder med ca 300 servicedepåer och anpassas till förutsättningarna på varje lokal marknad.

Att kunna dra nytta av gemensamma koncept, arbetssätt och tekniska hjälpmedel är en viktig framgångsfaktor. Vår höga tillgänglighet och moderna teknik, möjliggör en snabb och kostnadseffektiv sanering.

Att ett företag som i över 40 år baserat sin verksamhet på ett världspatent - rotoravfuktaren - kallar sig serviceföretag är kanske ingen självklarhet. Visserligen är patentet fortfarande kärnan i vår verksamhet, men idag är det bara en liten del av det vi erbjuder kunderna.

MCS i Sverige representeras av Munters Torkteknik AB (MTT). Vi finns på fler än 30 platser i Sverige och är cirka 140 anställda.