Metron Miljökonsult AB > Skadeutredningar

Skadeutredningar

Metron Miljökonsult AB utför skadeutredningar. I samband med vibrationsalstrande verksamhet kan skador/påstådda skador hävdas som föranleder utredning.

Läs mer om Skadeutredningar på företagets hemsida

Metron Miljökonsult AB
Hemsida: www.metron.se

Metron Miljökonsult AB

Metron är konsult inom mark- och anläggningsteknik utför sprängteknik, vibrationsövervakning, vibrationsutredning, skadeutredning, trafikvibrationer, MKB för täkt, tekniska utredningar, miljöstörningar, riskanalys, bergtäkter, anläggningsteknik, syneförrättning, besiktning, etc.

Metron utför tekniska utredningar vid miljöstörningar, med huvudfokus på vibrationer. Det som gör oss unika är kombinationen av en välutbildad personal med lång erfarenhet, och egenutvecklade mätinstrument. Företaget arbetar över hela Sverige.