Skandinaviska Byggelement AB > Skalvägg

Skalvägg

Skalvägg användas som inner- och yttervägg till alla typer av byggprojekt. Den ger en flexibel och stabil konstruktion.

kalväggen består av två färdigarmerade betongskivor, sammanbundna med ingjutna armeringsstegar. Väggen är semiprefabricerad och gjuts färdig på plats. Väggen kombineras fördelaktligen med plattbärlag då stommen kan gjutas samman i en följd. Du får ett platsgjutet byggsystem som är snabbt, homogent och kostnadseffektivt.

Läs mer om Skalvägg på företagets hemsida

Skandinaviska Byggelement AB
Hemsida: www.byggelement.se

Skandinaviska Byggelement AB

Med våra stomsystem gör du ett klokt och kostnadseffektivt val. Vi levererar monteringsfärdiga element, vilket kortar byggtiden och minskar kostnaderna.
Stommarna i betong, från grund till tak, tillverkas i våra fabriker. Med rätt mått, på rätt dag, färdiga för slutmontering och förberedda för alla installationer, levererar vi stommen direkt till byggarbetsplatsen.
När du väljer en stomme i betong får du ett material som är beständigt, fukttåligt, ljud- och värmeisolerande, brandsäkert och hälsosamt.
Oavsett vad du ska bygga har vi ett stomsystem som passar dig. Välj mellan hel- eller semiprefabricerad stomme.