Bentech Ingenjörs AB > Skjutdörrspartier

Skjutdörrspartier

Bentech Ingenjörs AB är tillverkare av skjutdörrspartier. Skjutdörrspartierna består av enkelglasade element med stomme av smal aluminiumprofil.


Skjutdörrpartier kan utföras hängande i överkant (utan golvskena) eller löpande i golvskena. Golvskenans höjd är endast 16 mm för god handikapptillgänglighet. Skjutdörrspartier med golvskena har speciella tätningar för ljudreduktion upp till 29dB.

Läs mer om Skjutdörrspartier på företagets hemsida

Bentech Ingenjörs AB
Hemsida: www.glastak.eu

Bentech Ingenjörs AB

Bentech Ingenjörs AB är en tillverkare av glastak, öppningsbara glastak, skjuttak, balkonginglasningar, glasväggar, uterumstak mm.

Bentech Ingenjörs AB har specialiserat sig på lösningar inom fyra breda produktgrupper och säljer även patent och patentlicenser. Våra viktigaste produktgrupper är: Öppningsbara glastak och skjuttak, glasväggar, balkonginglasningar och uterumstak.

Vi har under 20 års tid utvecklat nya och bättre lösningar inom angivna produktområden. I dag har vi exempelvis ett unikt öppningsbart glastak som ger individen frisk luft, ljus och rymd samt ett mycket vackert balkonginglasningssystem utan vertikala profiler.

Glastak, Balkongtak, Pooltak, Systemväggar, Skjutväggar, Interiörväggar, Kontorsväggar, Glaspaneler, Glaspartier, Kontorsglaspartier, Väggpartier, Takterasser, Altaninglasningar, Takfönster, Bentechsystemet.