Ki-Panel AB > Skjutportar

Skjutportar

Huurre Skjutportar från Ki-Panel är funktionella skjutportar för kylrum, frysrum och klimatrum.


Kraftöverföringen till skjutportarna har förbättrats och sker med en livsmedelsgodkänd och hygienisk kuggrem, som möjliggör högre rörelsehastigheter än tidigare. Remmen behöver inte smörjas. De nya handtagen av hävarmstyp har en funktionell utformning och är hygieniska och korrosionsbeständiga. Klämskyddets fotoceller medger inte att porten stängs förrän öppningen är fri från personer eller föremål. En driftsäker och underhållsfri funktion. Styrcentralen är placerad på arbetshöjd på väggen i omedelbar närhet av porten. Portarna är försedda med mångsidiga automatiska funktioner. Nya fästen och ny upphängning underlättar montering och justering. Huurres skjutportar kan du styra med radio eller radarsignal. uppfyller livsmedelsbranschens strängaste hygienkrav.

Läs mer om Skjutportar på företagets hemsida

Ki-Panel AB
Hemsida: www.kipanel.se

Ki-Panel AB

Huurre Panel AB har tillverkning, tillverkare , projektering och montering av bl a kylrum, frysrum, kylcontainrar, fryscontainrar, kylrumsdörrar och frysrumsdörrar.

Med Huurres panelprodukter kan vi uppfylla dina önskemål från det lilla kylrummet till den mycket stora fryslagercentralen. Vår Huurre-sandwichpanel har som isolering PIR-skum. Vi vill bli ditt förstahandsval inom kylrum och frysrum.

Huurre har med varumärket Ki-Panel länge varit en av huvudleverantörerna av bland annat isolerade sandwichpaneler till framför allt kyl- och byggbranscherna, men även direkt till slutanvändare inom andra branscher med behov av kyl-, och frysrum och även lab- och klimatrum. Vi erbjuder även ett brett sortiment av kyl- och frysskjutportar, kyl- och frysrumsdörrar, hyllsystem, instängningslarm samt kyl- och fryscontainers.

Butikskyla, Industrikyla, Containrar, Kylskjutportar, Frysskjutportar, Hyllsystem, Kylanläggningar, Fryslagercentraler, Instängningslarm, Isolerade sandwichpaneler, Ki-panel, Kipanel, Klimatrum, Laboratorier