NCC Building Sweden > Skolor

Skolor

Bra skolor bygger på samlad kunskap. De bästa skolorna byggs genom grupparbete

Då kan vi lära oss av varandra och skapa byggnader och skolgårdar som möter skolans utmaningar och behov. Ni är experter på era behov och önskemål, vi är experter och har stor erfarenhet av att bygga just skolor och förskolor.

Sveriges befolkning växer och barnantalet ökar kraftigt, vilket innebär att det under de närmaste åtta till tio åren behöver byggas runt 1400 nya skolor runt om i landet. För oss på NCC är utvecklingen och byggandet av skolor en viktig samhällssatsning som kan fungera som en hävstång för större samhällsvärden, så som lärande, bättre skolresultat och en trygg miljö för elever och lärare.

Läs mer om Skolor på företagets hemsida

NCC Building Sweden

Vi bygger hållbara bostäder, kontor och offentliga och kommersiella lokaler i Sverige.

NCC Building Sweden är verksam i Sverige och bygger framförallt bostäder och kontor men också offentliga lokaler som till exempel skolor, sjukhus och idrottshallar och kommersiella lokaler som butiker och lagerbyggnader.

Även renovering av bostäder och kontor ingår som en allt viktigare del av verksamheten. Många byggnader byggda på 1960 och -70-talen är i stort behov av upprustning och NCC vill vara en stor aktör på den marknaden.

Med hög kompetens inom hållbarhet, digitalisering och partnering utvecklar NCC Building Sweden projekt tillsammans med kunder i tidiga skeden.